Tradutor

Tradutor

Servizos de tradución

O meu traballo está centrado sobre todo nos idiomas inglés, alemán, español, galego portugués, coas combinacións que sexan necesarias para cada proxecto en concreto.

Todo tipo de textos

Desde unha receita de cociña a un manual de instrucións, calquera clase de texto é susceptíbel de precisar dunha tradución. Teño ampla experiencia en tradución de artigos de investigación, tradución literaria e para os servizos públicos, mais tamén manexo textos de ámbito xurídico, económico ou técnico-científico.

Os servizos lingüísticos que ofrezo sempre se van poder adaptar ás necesidades de cada cliente e cada proxecto. Non dubide en contactar comigo para a tradución de calquera tipoloxía textual, como artigos xornalísticos, catálogos, manuais, relatos, poemas, cartas, certificados, entrevistas…

Audiovisual e subtitulación

Traballo habitualmente con produtos audiovisuais, tanto para dobraxe e voces superpostas como para subtitulación. As miñas traducións abranxen diversos xéneros, como series de televisión, documentarios, programas de entretemento ou deseños animados e xa se emitiron en canles de ámbito galego, español e internacional, como Netflix, Amazon Prime Video, ClanTV, Historia, DeCasa, MTV ou Nickelodeon, entre outras.

Os servizos de subtitulación poden incluír a tradución de subtítulos xa feitos, a elaboración de subtítulos propios ou a transcrición dun audio en subtítulos nunha mesma lingua.

Revisión de textos

A revisión e corrección de textos é un traballo que moitas veces se subestima e que até se pasa por alto. Sempre recomendo aos meus clientes que soliciten unha revisión dos seus textos, xa sexan traducidos doutra lingua ou orixinais, pois quen traballa a diario con todo tipo de textos é máis indicado para asegurar que un determinado texto manteña a coherencia, cohesión e corrección que se lle supón.

Ademais, se necesita mellorar a redacción, o estilo ou a corrección gramatical e lingüística dun texto, podo axudalo neses labores, favorecendo que poida optimizar o tempo que dedica a cada texto ou proxecto.

Software e webs

A localización dun sitio web non é un traballo simplemente lingüístico, senón que abranxe tamén factores culturais e técnicos que cómpre ter en conta. Os servizos que ofrezo son de carácter integral e proporcionarán unha versión do seu web totalmente adaptada aos destinatarios que vostede precise

Tamén estou especializado na localización de software e o manexo das ferramentas que se necesitan para tales efectos. Contacte comigo para traducir o seu proxecto, desde unha aplicación telefónica até un programa de computador.

 

 

Orzamentos e encomendas

Se desexa solicitar un orzamento personalizado para o seu proxecto, realizar unha encomenda ou resolver calquera tipo de dúbida sobre os servizos de tradución que ofrezo, non dubide en contactar comigo.